Projectes

 

METODOLOGIES EMERGENTS

Com a Centre, recolzant-nos en la nostra experiència educativa i en els estudis existents sobre el tema, hem cregut oportú esmerçar esforços  per tal de prevenir, detectar i incidir sobre possibles dificultats d’aprenentatge en edats primerenques. Per això posem especial incidència en l’Etapa d’Educació Infantil i en vetllem la continuïtat a educació Primària.

Continuament es valora la possibilitat d’introduir o no nous mètodes d’ensenyança aprenentatge. En els darrers anys  hem   incorporat diferents projectes per afavorir els aprenentatges basant-nos en la teoria de les intel.ligències múltiples i el treball cooperatiu.

Projectes:

     Ulisses, PUC, Bee Bot, Tablets, PDI (pissarres digitals), Speaking, Aula 3,4,5, i  6,7. Termòmetre Lingüístic, HSDJ-Vedruna, Reforç a la lectura, Lego Education, Emociona't, Chromebooks...

 

ULISSES

• Desenvolupament de la part motriu (lateralitat)
• Estimulació de la part cognitiva (intel·ligència primerenca)
A partir de 3 metodologies:
          Circuïts, Sensor i Bits d'intel·ligència

 

1. Circuïts:

Objectius:

• Desenvolupar la lateralitat
• Detectar i prevenir possibles problemes de lateralitat.
• Activar les funcions de visió i oïda

Realització: Un cop al dia, Duració: 10 minuts, Grups: 5 nens/nenes

2. Sensor:

Objectius:

• Estimulació primerenca de la lectoescriptura (audio-visual)
• Millorar el bagatge cultural dels nens i nenes.
• Millorar l’atenció dels infants.

3. Bits d'inteligència:

Objectius:
• Estimular la curiositat.
• Millorar la capacitat d’atenció.
• Augmentar el vocabulari.

Posa’t un Conte: P.U.C.

Convençuts dels grans avantatges a nivell personal i social que reporta treballar la intel·ligència emocional, hem apostat per crear un espai dins del nostre projecte educatiu per aprofundir en l’educació emocional.

La metodologia i el material escollit és el P.U.C. : “Posa’t Un Conte”, és una eina pedagògica per treballar l’educació emocional, de nens i nenes de 3 a 6 anys, que aprofita una de les fases primordials en desenvolupament dels infants com és el joc simbòlic.

A l’escola disposem de 3 pacs que treballen uns valors diferents:

· La Màgia del bosc: autoestima i diversitat

· El pacte del foc: habilitats socials, de comunicació i responsabilitat.

· Desordre monstruós: escolta, resolució de conflictes i treball en grup.

Mitjançant la representació teatral, el conte i les disfresses aconseguim treballar un aspecte bàsic de la persona que influeix directament en el desenvolupament de totes les altres intel·ligències i en l’assoliment d’aprenentatges dels alumnes.

 

BEE-BOT (ROBOTICA)

L’objectiu d’aquest projecte es centra en impulsar la programació a les aules d’Educació Infantil, Primària i Educació Especial per a promoure el pensament lògic i creatiu i la capacitat d’anàlisi i en la resolució de problemes reals i a més:

    - Fomentar l'intercanvi d'estratègies i coneixements entre alumnes per consolidar un aprenentatge significatiu i competencial. 
    - Aprendre a marcar-se objectius i a establir una seqüència per arribar-hi.
    - Engrescar alumnes poc motivats per continguts formalment més acadèmics.
    - Fer ús de la  tecnologia no com un simple instrument, sinó integrat en el context de situacions d'aprenentatge.
    - Desenvolupar de manera pràctica i didàctica habilitats motores i cognitives

Aquesta eina didàctica es pot programar d’una forma fàcil potenciant la creativitat dels alumnes. A més, els infants podran disfressar de qualsevol personatge que se’ls hi acudeixi i crear les seves pròpies històries. També els facilita desenvolupar al màxim la seva lateralitat: Les abelles Bee-Bot permeten començar a ensenyar control, llenguatge direccional i programació a nens i nenes entre 3 i 7 anys. Té so i ulls parpellejants per confirmar les instruccions. Es mou amb precisió en passos de 15 cm i gira 90º La seva memòria pot emmagatzemar ordres fins a 40 passos.

 

TABLETS

La tecnologia és cada vegada més una eina d’aprenentatge integral per promoure el desenvolupament social, lingüístic i cognitiu dels alumnes. El repte consisteix en definir la manera més complerta d’integrar la tecnologia al currículum per fomentar la participació activa i el pensament dels alumnes.

-       Conèixer i utilitzar les tablets i les seves funcionalitats bàsiques

-       Participar en activitats col·lectives en entorns digitals senzills.

-       Realitzar amb tablets activitats sobre diferents elements curriculars.

 

AULA 3,4,5 i 6,7

Fem...Aules-3-4-5 

Aules temàtiques,  

Animació a la ciència, a la música, a la lectura, a la matemàtica ,

Afavorir el desenvolupament de les inteligències múltiples,  

Acció, Experimetació,

Acompanyament i cooperació,  

Aprenentatge,  

Alegria  

Amistat 

Un divendres de cada mes, a les tardes, els nens i nenes d’Educació Infantil realitzaran una nova activitat: Aules 3-4-5

I un tarda de cada mes en l'alumnat de cicle inicial: Aules 6,7

Els nens/-es s’agruparan internivells (P3-P4-P5) o (1r i 2n) en un total de 10 grups i realitzaran diferents activitats. Es fomentarà l’ajuda entre grans i petits i es pretén que s’estableixin nous vincles emocionals.

 

PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA  PDI

Cada aula d’educació Infantil i Inicial disposa d’una Pissarra Digital Interactiva.

· Utilització de recursos d’Internet  a pàgines educatives per reforçar o

explicar els continguts programats.

· Projecció d’imatges, vídeos, presentacions.

- El professor explica i presenta materials .

· Investigació pautada: recerques a internet per part del professor o

alumnes.

 Pissarra interactiva:

· Treball cooperatiu.

- En els treballs per projectes es pot utilitzar per fer recerca d’informació

· Utilització de programes  i  jocs educatius  relacionats amb el tema que s’està treballant i  per tant  ja no és una feina individual com en l’ordinador,

sino que hi  participen tots  i la mestra completa l’activitat amb

explicacions.

· Projecció d’informació sobre un tema concret (ex: tipus de cases, els animals,...)

· La realització d’activitats  es  fa amb la mateixa fitxa que tenen els

alumnes projectada a la pissarra i es pot resoldre conjuntament algunes activitats.

· Ús dels recursos específics  que acompanyen la PDI.

 

REFORÇ LECTOR A P5

I per incidir en la millora del procés de lectura el centre dedica un professor més per a poder fer lectura individual amb els alumnes de P5 mentre  la resta d’alumnes continuen fent el treball de l’aula.

També s’ha elaborat un dossier de lectura en el que setmanalment s’afegeix la pàgina que l’alumne ha de llegir a casa com a deures.

Per tal que els pares sàpiguen en el moment del procés lectoescriptor en el que es troba el seu fill/a també d’adjunta una graella orientativa individual i cada professor recull la informació a nivell de grup classe.


 

PROJECTE HAPPY

  

Ensenyar a resoldre conflictes entre iguals de manera positiva  entrenant les competències emocionals bàsiques. Aquest és l'objectiu de Happy, un videojoc que ajuda a prevenir l'assetjament escolar. El projecte, dirigit pel departament de psicologia de la UdL (Gemma Filella),  és el primer videojoc per entrenar les competències emocionals per solucionar els conflictes entre nens.

Consciència emocional, regulació de les emocions, autoestima i comunicació assertiva són les eines bàsiques que treballa el joc mitjançant 25 situacions fictícies de conflicte, 15 al pati de l'escola i 10 entre germans. Els nens i les nenes han d’explicar com se sentiria si un company el rebutgés, es volgués aprofitar d’ell o necessités ajuda. Després, li demanen que triï una manera de resoldre el conflicte.


A classe, els estudiants posen en comú el que han après en el joc, parlen sobre les emocions amb els companys i amb el mestre, que els fa reflexionar i adonar-se que sentir enuig, ràbia o por de vegades és normal (totes les emocions són bones), però la importància és com gestionar-les de manera que ens facin sentir millor. 


Hem iniciat aquest projecte ja que s’ha comprovat que: 'la regulació emocional és un factor essencial en moltes situacions de la vida, entre les quals la solució positiva de conflictes, la prevenció de la violència i la construcció del benestar personal i social'. 

http://www.diariwin.cat/wp-content/uploads/happy8_12.jpg


 

 

 

 
També et pot interessar...

Potenciem la llengua anglesa

ESCOLA MULTILINGUE A l’escola hi ha una Native Teacher English que realitza conversa en anglès des de l’alumnat de P3 fins a 6è amb diferents meto...

llegir més »

Projectes

  METODOLOGIES EMERGENTS Com a Centre, recolzant-nos en la nostra experiència educativa i en els estudis existents sobre el tema, hem cregut opor...

llegir més »

Noves tecnologies per a totes les aules

NOVES TECNOLOGIES Les escoles vedruna treballem amb les Google Apps for Education, unes aplicacions que a través de tablets, aules d’informàtica, ...

llegir més »