Eixos Educatius

El nostre estil pedagògic:

La pedagogia de les Escoles Vedruna és una pedagogia amb estil propi que gira al voltant d’un eix: la valoració de les persones i les relacions interpersonals en un clima familiar, senzill i proper, com a experiència educativa fonamental. Aquesta pedagogia, amb una relació educativa que fomenta el respecte i l’afecte entre educands i educadors, constitueix el segell propi amb el qual Joaquima de Vedruna va impregnar les seves escoles i és el fonament de l’estil educatiu.

Aquest eix vertebrador es tradueix en:

 

  1. La creació d’un clima escolar positiu i motivador.
  2. La responsabilitat de fer a cadascú protagonista i responsable del seu creixement personal.
  3. La recerca de l’equilibri entre la proposta de metes exigents i les possibilitats i ritmes de cadascú.
  4. Un estil de treball actiu i participatiu, atent a promoure la implicació dels alumnes en la millora del seu procés d’aprenentatge.
  5. L’estímul de la constància i la tenacitat com a actituds formadores del caràcter.
  6. La invitació a sortir d’un mateix i descobrir les pròpies possibilitats i responsabilitats en la construcció d’un món més just.

 

Educació Integral:

Entenem que a les nostres escoles el treball educatiu ha d’abraçar tots el àmbits de creixement de la persona. Per tal d’afavorir un creixement harmònic es potencia l’àmbit intel·lectual, impulsant uns aprenentatges sòlids, l’àmbit físic i de l’expressió corporal, l’àmbit d’autonomia , en el procés d’adquirir la pròpia llibertat i responsabilitat, l’àmbit social, amb la potenciació de les relacions humanes col·lectives i la solidaritat, i l’àmbit moral, per tal que cada alumne/a pugui créixer amb valors.

 

Valors:

Els valors que volem posar en relleu són: la vida, la llibertat, la justícia, la pau, la solidaritat i la transcendència. Al costat del treball d’acompanyament tutorial que realitzen els docents, les nostres escoles fomenten durant el curs tota mena d’accions destinades a fer vius aquests valors.

 

http://www.eduvedruna.org/

 

 

Arxius d'interès


També et pot interessar...

Potenciem la llengua anglesa

ESCOLA MULTILINGUE A l’escola hi ha una Native Teacher English que realitza conversa en anglès des de l’alumnat de P3 fins a 6è amb diferents meto...

llegir més »

Projectes

  METODOLOGIES EMERGENTS Com a Centre, recolzant-nos en la nostra experiència educativa i en els estudis existents sobre el tema, hem cregut opor...

llegir més »

Noves tecnologies per a totes les aules

NOVES TECNOLOGIES Les escoles vedruna treballem amb les Google Apps for Education, unes aplicacions que a través de tablets, aules d’informàtica, ...

llegir més »